DRMS Forum 2009

Kontakty

Konferenci DRMS forum pořádá společnost GORDIC®.

Organizací konference je pověřen:
Zdeněk Hajn
e-mail: zdenek_hajn@gordic.cz
tel.: 567 309 136