Prezentační část - Kancelář 21. století

  Prezentace společnosti Evrofin:
 • Technologie na příchozí poštu - Nejmodernější automatické otevírače dopisů s bezodpadovou technologií. Neopost IM 16 výkonný kancelářský stroj, Neopost IM 35 – moderní způsob otevírání obálek s vyjmutím obsahu obálky.
 • Frankovací technologie - Průřez portfoliem Ink Jet frankovacích strojů s dálkovým dobíjením kreditu - s připojením různých typů vah. Napojení frankovacího stroje na spisovou službu GINIS, vlastní software pro zpracování korespondence, tisk podacích archů. Prezentace vysokokapacitního stroje se systémem dynamické váhy. Neopost IJ 25 pro malé objemy pošty. Neopost IJ 40 a Neopost IJ 50 pro střední a vyšší podání zásilek. Neopost IJ 110 s dynamickou váhou pro vysoké podání zásilek.
 • Obálkovací technologie - Prezentace novinek v oblasti obálkovacích strojů s moderními způsoby využití technologií pro čtení OMR nebo BCR znaků. Průřez portfoliem od malých kacelářských strojů až po produkční výkonné stroje. Novinka Neopost DS 35 pro malé objemy zpracování a balení zásilek. Novinka Neopost DS 63 a DS 75 pro střední a vyšší zpracování a balení zásilek. Novinka Neopost DS 200 pro vyšší objem zpracování a balení zásilek, stroj pro balení do obálek C4.
 • Bezobálková technologie – Stroje určené pro využití balení výplatních pásek, PIN kódů a dalších bezpečnostních zásilek. Neopost AS 350 pro široké využítí různých aplikací.
 • Tiskárny adres – Spolehlivé tiskárny pro personifikaci obálek a dokumentů v technologii černé i plné barvy. Neopost AS 830 s technologií pevné hlavy tisku, určené k personifikaci v propojení na databázový a designérovy software FLEX MAIL.
 • Tiskárny karet – Prezentace stroje pro využití v obchodech a společnostech. Personifikace identifikačních karet. HITI CS 200.
 • Spotřební materiál pro tisková řešení – Originální tonerové kazety MSE s řadou patentů v této oblasti. Nadstandardní záruka a garance spolehlivosti tisku. Nízké provozní náklady při využití vysokokapacitních tonerů MSE.
 • Skenovací technologie – Unikátní zařízení typu skeneru, které ve spojení s dodávaným softwarem umožňuje oboustranné uložení obrazu, vytěžení dat na dokumentu a znehodnocení formou tisku. Velikou předností je třídění dokumentů dle požadavků zákazníka.
 • EVROFIN divize služeb – Představení nových služeb společnosti EVROFIN Int. spol. s r.o. v oblasti moderního archivnictví, digitalizace dokumentů a skartace dokumentů.
  Prezentace společnosti GORDIC®:
 • Novinky ve Spisové službě GORDIC® - napojení na ISZR, Workflow (vylepšené trasy), formuláře napojené na vlastnosti dokumentu, individuální přístupy, transakční protokoly, podpisová kniha, ISDS a další. Napojení Výpravny na frankovací stroj a propojenou skenovací linku od Konica Minolta se softwarem ABBY na GINIS s využitím naší systémové služby MAS. Ukázka modulu Zpracování událostí (ZUD) s různým zasíláním avizačních mailů nebo automatických generováním transakčního protokolu.
 • Předběžná finanční kontrola(PFK) před vznikem závazku v modulu Smlouvy (SML). Ukázka tvorby dokumentu předběžné finanční kontroly před vznikem závazku a následné schvalování v modulu Elektronická podpisová kniha (EPK).
 • Napojení IS GINIS® na rozhraní Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP). Ukázka tvorba rozpočtových opatření a odeslání na IISSP RISRE – ROP pomocí WS. Tvorba rezervací v modulu SML v návaznosti na kladně vyřízenou PFK v návaznosti na IISSP RISRE - PS.
 • Evidence poplatku ze psa (PSI) Modul Evidence psů, je postaven nad evidencí poplatníků v DDP, což znamená, že jeden poplatník může mít na sobě navázáno několik evidenčních karet psů. Modul uživatelům umožní přehlednou evidenci psů se všemi důležitými údaji, možnost vyhledávání psů dle identifikačních údajů jako je známka, čip, nebo tetování. Pro dokonalou identifikaci je možné vložit fotografii psa.
 • Správa hrobových míst (SHM) Modul SHM je dalším rozšiřujícím modulem nad agendou GINIS DDP (po PSI a RAP). Pokračuje tak strategie tvorby nadstavbových modulů specializovaných na pokrytí specifických příjmových agend.
 • Komunikační rozhraní nad agendou příjmů (RAP) Komunikační rozhraní nad agendou příjmů je webová aplikace, která poskytne občanům či externím firmám přehled o pohledávkách, které mají evidovány u dané organizace v agendě Daně dávky poplatky (DDP).
 • Rozklikávací rozpočet Jedná se transparentní, přehlednou a srozumitelnou formu prezentace ekonomických dat ze sytému GINIS®. Umožňuje sledovat hospodaření organizace z různých pohledů, zejména v oblastech rozpočtu a účetnictví. Jednoduchou rozklikávací formou zobrazuje rozpočet a stav čerpání výdajů a plnění příjmů. Podobu rozklikávacího rozpočtu je možno upravit na míru, dle požadavků a potřeb zákazníka (úroveň detailu jednotlivých pohledů). Prezentace dat prostřednictvím internetového prohlížeče je vhodná jak dovnitř úřadu – např. managementu, tak i vně úřadu – občanům.
 • Elektronické připomínkování rozpočtu (EPR) Aplikace nabízí široké veřejnosti jedinečnou možnost nahlédnout do plánovaných akcí (např. oprava školy, vybudování kruhového objezdu, apod.) organizace a vyjádřit svůj názor k jednotlivým investičním akcím. Základním cílem je zprůhlednit rozpočet a umožnit občanům selektivně se vyjadřovat k jednotlivým investičním akcím.
 • GINIS® PAM (Práce a mzdy) a PER (Personalistika) - Společnost IVAR a. s. jako dodavatel docházkových systémů bude prezentovat různé typy systémů a trendy v tomto oboru a dále svoje SW řešení ShiftMaster - plánování směn v nepřetržitých provozech (zdravotnictví, bezpečnost, armáda). Propojení IS ShiftMaster a IS GINIS® PAM a PER, které je používáno v praxi VN Olomouc.
  Prezentace společnosti Konica Minolta:
 • Multifunkční zařízení a dokumentové skenery umožňující automatické předávání skenovaných dokumentů do systému Spisové služby